لباس کار تبلیغاتی

لباس کار تبلیغاتی و یا یونیفرم بعنوان یک پوشش در برابر شرایط محیطی از بدن محافظت می کند که بصورت دو تیکه و یکسره می باشد.

لباس کار تبلیغاتی دارای انواع مختلفی میباشد بسته به نوع کار جنس الیاف آن متفاوت است : 

طبیعی ،مصنوعی، شیمیایی و صنعتی

می باشد. لباس کار تبلیغاتی  باید متناسب با بدن فرد باشد.

انواع لباس کار : لباس عایق سرما ، لباس نسوز مخصوص کوره و لباس ضدحریق از جنس پارچه های PVC را می توان نام برد.

گالری محصولات لباس کار تبلیغاتی :